Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kelionė tęsiasi (2022-06-30)

Paskelbta: 2022-06-30

Senoliai yra ateities, švelnumo ir nugyvento gyvenimo išminties pasiuntiniai" - tokiais popiežiaus Pranciškaus žodžiais klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pradėjo paskutinį susitikimą su senjorais.

Atsisveikinimui su senjorais klebonas aukojo padėkos šv.Mišias bazilikos koplyčioje. Dėkodamas už ilgą kelionę, monsinjoras prisiminė pirmuosius žingsnius parapijoje, kartu nueitą reikšmingą kelią, kuriame pažinome tikrąją žmonių vertę, kažką praradome ir daug atradome.


Tačiau tai ne kelionės pabaiga, nes gyvename nuostabiame pasaulyje, kuris pilnas grožio, žavesio ir nuotykių. O nuotykiai, kuriuos galime patirti niekada nesibaigia, jei mes jų ieškome pasitikėdami Dievu, plačiai atvertomis akimis.


Antroje susitikimo dalyje, agapėje, sveikindamas sukaktuvininkę Aldoną Daunienę, klebonas linkėjo atrasti save iš naujo, nes tai nuostabus laikas, kada gali daryti tai, ko negalėjai anksčiau ir taip pasijusti laimingam.


 Skleidžiantis sielai atsiskleidžia ir vidinis žmogaus grožis, kas šį laikotarpį žmogų padaro gražų.


Dėkodami už 20-ties metų nepertraukiamos dvasinės tarnystės metus kristaus Prisikėlimo parapijoje, už nuveiktus prasmingus darbus, už rūpestį senjorams, susirinkusieji linkėjo monsinjorui Vytautui Grigaravičiui Dievo malonės, Švč.Mergelės Marijos užtarimo, neblėstančios energijos, toliau darbuojantis Dievo vynuogyne. Kelionė tęsiasi...

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021