Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos katechetikos metodinio centro pirmasis posėdis (2022-08-26)

Paskelbta: 2022-08-29

Rugpjūčio 26 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius sukvietė į pirmąjį susitikimą parapijoje besidarbuojančius tikybos mokytojus ir katechetus.


Klebonas susipažino su kiekvienu besidarbuojančiu tikybos mokytoju, pasidomėjo apie jų darbo krūvius mokyklose.

Vėliau visi kartu aptarė „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams“ programos įgyvendinimą parapijoje, Alfa kursų koordinavimą tėvams.


 Atsisveikindamas kun. Kęstutis padėkojo visiems už tarnystę, gyvo tikėjimo skleidimą mokinių tarpe, palinkėjo išminties dirbant su jaunuoliais.

 Vaišinantis tortu buvo pasidalinta atostogų įspūdžiais, gražiomis akimirkomis  jų metu.

                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021