Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus (2022-09-14)

Paskelbta: 2022-09-15

Ūkanotą rugsėjo 13 dienos rytmetį beveik dvi dešimtys Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos narių kartu su parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru nuo bazilikos šventoriaus pradėjo piligriminę kelionę į didžiuosius Šiluvos atlaidus.

Kelionė neprailgo, nors buvo ir nerimastingų minčių – apniukęs dangus nepaliovė priminęs apie lietų. Vos tik išvažiavę iš Kauno, kalbėdami Rožinį, šalia kitų intencijų, meldėmės prašydami gero oro ir sėkmingos piligrimystės malonės. Kelionės metu taip pat prisiminėme ir šviesios atminties kunigą Virginijų Dudonį, buvusį parapijos Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos kapelionu, prie jo iniciatyva pakelės medyje įkeltos koplytėlės padėjome gėlių ir sukalbėjome maldą. Artėjant prie Šiluvos debesys pradėjo sklaidytis, o mes širdies kertelėje jau pradėjome dėkoti už išklausytą maldą – vis gerėjantį orą.


Pasiekus Šiluvą, visų piligrimų laukė „neplanuotas ir iš anksto neskelbtas parapijos Šiluvos draugijos narių susirinkimas“ – Jono Pauliaus II namų salėje su mumis susitiko Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos dvasios vadas kun. Robertas Urbonavičius. Jis kalbėjo apie tai, jog svarbu dėti pastangas ir kurti taiką savo širdyje, o Mergelė Marija, kurios širdyje nebuvo prieštaravimų Vieštpaties valiai, užtars siekiant šio tikslo.

Pagrindines tos dienos atlaidų šv. Mišias aukojo J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir didelis būrys kunigų.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas G. Grušas kvietė melstis už taiką.


Pasibaigus Šv. Mišioms visi kartu dalijomės gėrybėmis agapės metu.


Kaip galėtume apibūdinti šią kelionę? Marija vėl nustebino, išmelsdama gerą orą. Ta Jos artumo patirtis nenusakoma žodžiais. To, ką patyrėme ir patiriame nesutalpinsime net į žodį „stebuklas“. Tiesiog gera būti prie Marijos ir su Marija, Jai užtarus ir globojant pasitikintiems vaikams negali atsitikti nieko blogo. Dar kartą patyrę šią tiesą, ją atsivežėme ir į savo namus.

Nuotraukos kun. N.Pipiro, A. Azaravičienės ir L. Urbonienės

                                         
                                                  Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021