Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dvasinė kelionė į Guronis (2022-09-21)

Paskelbta: 2022-09-23

"Dangaus negalima pradėti nuo dangaus.... Mes turime jį pradėti žemėje. Ko žemėje nepradėsi, to danguje neturėsi",- sakydavo kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Norėdami prisiminti ir pagerbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybę, parapijos senjorai leidosi į dvasinę kelionę. Kelyje klausydami paties kardinolo sakytų pamokslų bei rašytos homilijos, atvykę į Vincento Sladkevičiaus tėviškę - Guronis - atradome ramybės oazę.


Rekolekcijų namuose keliauninkus pasitikusi sesuo Milda papasakojo apie kardinolo vaikystę Guronyse, apie tai, kad, ir praėjus 102 metams nuo jo gimimo bei dvidešimt dviems, kai jis paliko žemiškąjį gyvenimą, jis liko artimas visiems, kurie ieško gyvenimo prasmės ir tikro dvasingumo. Jis yra neįkainojama dovana ne tik bažnyčiai, bet ir visai Lietuvai.

Vaikščiodami Rožinio slėpinių parke, aplankę 5 koplytėles su freskomis, vaizduojančiomis scenas iš Biblijos bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius , senjorai nuoširdžiai meldėsi ir žavėjosi tais nuostabiai sukurtais paminklais. Stabtelėję prie Švč. Mergelės Marijos statulos, piligrimai prisiminė antrąjį Jo Eminencijos šūkį - "Padaryk mane gerumo ženklu". " Aš trokštu tą meilę, kurią gavau iš jūsų, sugrąžinti jums", - yra sakęs kardinolas. Supratome, kad prašymas seniai įvykdytas.....

Antra dvasios kelionės stotelė - Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Brunono vienuolynas Paparčiuose. Tai vienas asketiškiausių bei uždariausių vienuolynų Lietuvoje . Kadangi piligrimams vienuolynas yra uždaras, keliauninkai turėjo galimybę apžiūrėti ir pasimelsti vienuolyno bažnytėlėje. Į šventovės vidurį gali įžengti ir melstis atskirtose medinėmis pertvaromis vietose tik seserys vienuolės. Iš antro aukšto balkono apžiūrėję bažnytėlę, pasimeldę ir vėliau apžvelgę kruopščiai prižiūrimą vienuolijos teritoriją, vienuolės buvome pakviesti į nedidelį kiemelį, kur ji papasakojo apie vienuolyno veiklą, apie liturgiją, apie pasauliečių galimybę pabūti tyloje svečių namuose.


Parduotuvėlėje įsigiję vienuolių pagamintų suvenyrų bei vienuolijos sode kopinėto medaus, senjorai dėkojo už galimybę prisiliesti prie tylos paslapties.

 "Šis paslėptas tylos, adoracijos, liturginės maldos, Šventojo Rašto nuolatinio apmąstymo, nepertraukiamo širdies pokalbio ir nuolankaus darbo gyvenimas yra neregimo, paslaptingo vaisingumo šaltinis. Iš tiesų Dievas girdi maldas tų, kurie dieną ir naktį Jo šaukiasi, ir Jis atsako į jų maldavimus, išliedamas savo begalinę meilę visiems žmonėms" - tokiu vienuolyno informacinio stendo palinkėjimu baigėsi piligriminė kelionė, už kurią esame nuoširdžiai dėkingi Jurgitai ir Andriui Kupčinskams.

                                          Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021