Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – „Giesmės Marijai" (2009-03-01)

Paskelbta: 2009-03-05

 

Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Susirinkusius po šv. Mišių konferencijų salėje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius supažindino su Kauno arkivyskupijos II Sinodo medžiaga, paaiškino arkivyskupijos struktūrą, kokios yra sielovados institucijos, kaip jos veikia, kaip administruojamos parapijos, kokia informacija ir komunikacija arkivyskupijoje, kaip tvarkomos apskaita ir kiti reikalai. Išsamia informacija klebonas paaiškino tikintiesiems bažnytinio gyvenimo ir sielovadinio darbo pobūdį, kryptis ir gaires, kad visi tikintieji suvoktų Gyvosios Bažnyčios reikšmę. Juk ir žodis „sinodas“ reiškia ėjimą kartu, siekiant to paties tikslo.

Antroje popietės dalyje, kaip ir dera Gavėnios sekmadieniui – suskambėjo posmai ir giesmės Švč.Mergelei Marijai. Juos susirinkusiems dovanojo etnografinis ansamblis „Sūduva“, vadovė Teresėlė Varnagirienė. Ši valanda buvo tarsi visų padėka Dievo Motinai už visas malones, kurių kiekvienas gauname. Juk dažniausiai kreipiamės, prašydami pagalbos nelaimės ar kančios metu, o padėkoti ir pamirštame.

                                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021