Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dailės projektas - akcija „Lietuvos dvasios milžinai: Šv. Kazimieras – LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS“ (2009-03-04)

Paskelbta: 2009-03-05

 

Kovo 4 d. minint Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko septintoji Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės meninė akcija – projektas „Lietuvos dvasios milžinai: Šv. Kazimieras – Lietuvių jaunimo globėjas“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Šio projekto - akcijos tikslas įvairių priemonių pagalba skatinti atskleisti sakralumo ir dvasingumo reikšmę bei aktualumą šiandieniniame gyvenime, o taip pat supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla.           

Projektas keletą metų vyko Arkivyskupijos jaunimo centre, po to persikėlė į Šv. arkang. Mykolo bažnyčią , o šiais metais –  Paminklinėje  Prisikėlimo bažnyčioje.

Akcija prasidėjo literatūrine kompozicija „Po tavo vardo šventumu pražysta lietuviškas pavasaris“, kurią atliko Petrašiūnų vid. mokyklos mokiniai.

Šiame projekte dalyvavo Kauno miesto mero pavaduotojas A. Kurlavičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius.

Monsinjoras savo pranešime, minint Šv. Kazimiero 550-ojo gimtadienio iškilmę, kvietė apmąstyti šventųjų gyvenimus: „Kodėl vieni, praėję trumputį šio žemiškojo gyvenimo atkarpą, lieka žmonijos atmintyje per amžius, o kiti, būdami savo laikmečio garsiais veikėjais, nugyvenę ilgą, pakankamai prasmingą gyvenimą, prisimenami arba retkarčiais arba nesugrįžtamai nugrimzta praeitin?“

Monsinjoras iškėlė visą eilę klausimų: Kuo brangus mums šv. Kazimieras, kuris šiame žemiškame gyvenime gyveno vos 26 metus? Ką jis padarė tokio, kad amžininkai vadino Vilniaus miesto angelu? Už ką jį mylėjo, kad prie jo karsto ėjo žmonės, ypač jaunimas, pasimelsti? Kodėl po jo mirties visi, ypač vilniečiai rodė ypatingą iniciatyvą, kad jis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju? Viso to šv. Kazimieras nusipelnė už tai, kad buvo tikras Evangelijos liudininkas ir Kristaus žodžio vykdytojas. 
      „Mielieji, visi šventieji buvo tokie patys žmonės kaip ir mes. Karšta malda, begalinis troškimas sekti Jėzumi, uolus Jo Evangelijos liudijimas pelnė jiems šventojo vardą. Sekdami Šv. Kazimieru, pasiryžkime ir mes kasdien žengti bent vieną žingsnelį šventumo link, aukodami ir kūną, ir sielą gėriui, sąžiningai ir dorai išnaudodami Dievo duotus talentus tėvynės ir jos žmonių labui.“- baigė pasisakymą dekanas. Jis palinkėjo jauniesiems dailininkams gražaus darbo ir malonaus pabuvimo šioje šventovėje.

Pranešimą apie „Šv. Kazimieras Lietuvos vardo tūkstantmečio šviesoje“ skaitė mokytojas Z. Tamakauskas.
Intarpuose fleita grojo Kauno I muzikos mokyklos moksleiviai, giedojo Jėzuitų gimnazijos moksleivių ansamblis.

Jaunieji menininkai iš 33 Kauno miesto gimnazijų ir mokyklų atliko koliažo darbus įvairiomis temomis, pvz.: “Karūna Šv. Kazimierui“, „Trys lelijos ir Šv. Trejybės simbolika“ ir t.t. Koliažas tai yra tapybos ir grafikos technika, kai paveikslas kuriamas piešiant, spalvinant ir lipdant prie pagrindo popieriaus, audinio ar kitų medžiagų skiautes.

 Neįprastas, gražus ir nuostabus reginys. Konferencijų ir parodų salės, foje  pilnos jaunimo: vieni atsiklaupę, kiti pritūpę, dar kiti įsitaisę patogiai ir, svarbiausia, susikaupę, įsijautę į savo kūrybą.

Visi, kurie nori pasigrožėti moksleivių darbais, kviečiame užeiti į Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią.

                                                                Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021