Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ekumeninis maldos susitikimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2023-01-21)

Paskelbta: 2023-01-21

Sausio 20 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje salėje vyko prieš 33 metus žiauriai nužudyto ortodoksų kunigo Aleksandro Menio (1935–1990) paminėjimo konferencija, pavadinta „Tėvas Aleksandras Menis – šiuolaikinio pasaulio liudytojas apie meilę ir vienybę“


Aleksandras Menis (1935–1990) – kunigas, teologas, daugelio knygų apie religiją autorius. Tam tikru būdu jis buvo visos kartos dvasinis tėvas. Jo pamokslų pasiklausyti susirinkdavo pamaskvės šventovėje daugybė žmonių iš visų milžiniškos šalies kampelių, ne vienas atvykdavo net iš užsienio. Tėvo Aleksandro atvirumas, jo žavesys, charizma, vidinė jėga, o svarbiausia – įgūdis ir noras rasti bendrą kalbą su visais, – visa tai ir toliau žavi bei patraukia žmones, net po jo žūties.

 Po konferencijos buvo Atidaryta Lilijos Ratner darbų paroda „Gulagas. Holokaustas“.

Maskvos dailininkė Lilija Nikolajevna Ratner (05.12.1959–05.12.2016) iliustravo daugybę knygų vaikams ir suaugusiems, tapė monumentalius panelius parodoms Osakoje, Delyje. Daugelio parodų dalyvė. Jos parodos buvo rengiamos Vašingtone, Prancūzijoje, Vokietijoje, Čekoslovakijoje ir Lenkijoje. Parodoje trys jos grafinių darbų serijos: „Pranašai“, „Holokaustas“ ir „Didžiojo skausmo keliu“ (naujųjų kankinių atminimui). Visi trys ciklai yra tarpusavyje susiję. Menininkė rodo, kad Biblijos istorija nėra baigta, kad ji ataidi visiškai neseniai įvykusiuose įvykiuose ir leidžia mums pamatyti juos nauju būdu. ( Rengėjų inf.) Renginį organizavo VŠĮ „Kultūrų dialogai“.


 Sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę visos ekumeninės savaitės metu, kad labiau būtų išgyventa vienybės išraiška mažose bendruomenėse, kvietimas melstis vieni už kitus,  ypatingai melstis taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje. Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17).

Kaip ir kasmet Kaune taip pat  rengiamos Ekumeninės pamaldos.  Šį kartą jos vyko Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.  Į ekumeninį maldos susitikimą atvyko Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno liuteronų bažnyčios klebonas kunigas Saulius Juozaitis, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, Stačiatikių Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas tėvas Nikolajus Murašovas.


 Pamaldose dalyvavo parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius, kunigai Nerijus Pipiras ir kun. Sigitas Bitkauskas, taip pat nuo pareigų nušalintas stačiatikių kunigas Vitalijus Mockus, stačiatikių diakonas Konstantinas Pankrašovas, katalikų diakonas Darius Chmieliauskas (išsamiau skaityti >>>)

                                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021