Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų centrų konferencija Šiauliuose „Meilė: nuo eroso iki agapės“ (2009-03-21)

Paskelbta: 2009-03-23

Ankstyvą šeštadienio rytą jaunavedžiai, sužadėtiniai, garbingą amžių santuokoje nugyvenusios šeimos vyko į Šiauliuose vyksiančią Šeimų konferenciją.

Prie Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės prisijungė Šventosios Dvasios, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Jėzuitų, Šv. Antano Paduviečio parapijų šeimos. Buvo smagu matyti šeimas kartu su vaikučiais, kurie nepabijojo tolimos kelionės.

Kelionė prasidėjo malda, kurią pravedė ses. Romutė Budvytytė iš Šventosios Dvasios parapijos. Visi dalyvavo bendroje maldoje ir nusiteikė prasmingai kelionei. Vaikai autobuse pirmajame aukšte žaidė, linksminosi, vaišinosi.

Kol vykome į pirmąją mūsų stotelę – Kryžių kalną, Gediminas Černiauskas iš Šv. Antano parapijos supažindino mus su Kryžių kalno istorija.

Dvylika kilometrų nuo Šiaulių yra piliakalnis, vadinamas Kryžių kalnu. Jis yra gausiai lankomas žmonių, čia vyksta pamaldos, atlaidai. Kryžių kalnas – tikra dvasios šventovė, kančių ir tikėjimo simbolis, unikalus istorijos ir kultūros paminklas. Jis yra įtrauktas į Pauliaus II piligriminį kelią. Tai tikras, tylus karų, okupacijų, trėmimų, represijų ir kitokių negandų liudininkas. Jis išliko dėka žmonių, kurie neabejingi tikėjimui ir Dievui.
Kryžių kalnas – ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio lankytina vieta. Dabar čia priskaičiuojama per penkiasdešimt tūkstančių įvairiausių kryžių, koplytstulpių, šventųjų statulėlių.

Atvykus į šią šventą vietą, mus pasitiko šaltas, žvarbus, lietingas oras, bet šeimos neišsigando. Kryžių kalne palikome kryželius nuo savo šeimų, išsakėme maldavimus, susikabinome rankomis bendrai maldai ir pasimeldėme prie popiežiaus dovanoto Krucifikso (Nukryžiuotojo). Padėkojome Dievui už tai, kad esame čia visi kartu, dėkojome už mūsų šeimas, vaikus.

Atvažiavus į konferenciją buvo smagu matyti daug bendraminčių iš visos Lietuvos, kuriuos suvienijo gražus ir prasmingas renginys.


Konferenciją pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pasveikindamas visas šeimas, jis džiaugėsi, kad į konferenciją kasmet šeimų atvyksta vis daugiau ir daugiau. Vyskupas palinkėjo šeimoms eiti meilės, šventumo keliu ir branginti savo šeimas.


Tai pat konferencijoje dalyvavo dr. Paulius Subačius, kuris skaitė paskaitą „Kada ir kodėl krikščionys išsigando erotikos?“, V. Vaitoška – „Nuo eroso iki agapės: vedybinės meilės skrydis“.
A. ir J. Petroniai pasidalino mintimis apie vykusį kongresą Meksike: „Ar šeima gali tapti aktyvi veikėja?“

Vėliau šeimos dirbo darbo grupelėse, kuriose galėjo diskutuoti, klausti, aiškintis ir gilintis į konferencijos temas. Vaikams buvo atskira programa .

Konferencija baigėsi iškilmingomis šv. Mišiomis Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šioms iškilmingoms Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, konselebravo Šiaulių bažnyčių kunigai.

Vyskupas homilijoje Šv. apaštalo Pauliaus „Himnas meilei“ žodžiais „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1Kor 12,19 – 13,3) kvietė šeimas mylėti, dalintis gerumu ir įsileisti Kristaus meilę į savo šeimos židinį. Jis palaimino vaikučius, kurie po visos dienos dar buvo nepavargę: vieni ramiai sėdėjo, kiti vartė knygeles.

Po iškilmingų šv. Mišių rinkomės į autobusą ir važiavome namo. Kauną pasiekėme vėlai vakare. Kelionė neprailgo, nes šeimos diskutavo, dalinosi įspūdžiais apie vertingai praleistą dieną, kuri dvasiškai praturtino ir suteikė vilties, kad jokie sekuliarizmo vėjai nesugriaus tvirtos krikščioniškos šeimos.

                                                Kauno I dekanato šeimų vad. Neringa Vaišvilienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021