Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2009-04-05)

Paskelbta: 2009-04-08

 

Saulėtas ir šiltas buvo Verbų sekmadienis, atėjęs į mūsų gyvenimą. Ne tik ta prasme, kad padvelkė tikras pavasaris, manyčiau, atsigauname visi, laukdami didžiojo Dievo stebuklo šventės – Kristaus Prisikėlimo. Dievo galybė prikelia gamtą, o žmogui palikta pareiga daug darbų atlikti gyvenime, savo darbuose , šeimose. Dabar kaip tik tas metas, kai turime galimybę su bundančia gamta ir save pabudinti, kad taptume doresni, kilnesni, dėkingesni.

Todėl praleista valanda po šv. Mišių konferencijų salėje, kur vėl įvyko susitikimas su menininkais, davė daug peno kiekvienam, kad dar ir dar kartą susimąstytume apie Dievo stebuklus, apie Dievo apdovanotus talentais, kad jie savo kūryba gali dovanoti kitiems, ja dalintis.

Aktorė poetė Daiva Čepauskaitė nemėgsta pasakoti apie save. Poetė ir aktorė skaitė savo kūrybą, kurioje atsiskleidė jos siela, jos pasaulis, kuriame ir daug meilės, ir liūdesio, ir vilties... Abejingų poetės kūrybai nebuvo, tai buvo galima suvokti , kaip dėmesingai jos buvo klausomasi.

Į tapybos darbų parodą pakvietė dailininkas Arvydas Žalpys. Jis širdingai dėkojo projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ vadovams bei klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, kad turėjo galimybę šioje erdvėje surengti savo darbų parodą.

                                                                                Rima Lišienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021