Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Pranašų knygos (2009-05-13)

Paskelbta: 2009-05-20

 

Gegužės 14-osios popietėje senjorai vėl klausėsi kunigo Mindaugo Pukščio, kuris mus supažindino su Senojo Testamento Pranašų knygomis. Jis apžvelgė kiekvieną knygą, paaiškindamas jų esmę, aptardamas, apie ką pranašaujama kiekvienoje knygoje, akcentuodamas svarbiausius momentus. Taip pat buvo skaitomos ištraukos iš Pranašų knygų.

Šioje popietėje kunigas Mindaugas užbaigė pasakojimų ciklą, pradėtą nuo praeito rudens, apie Senąjį Testamentą ir kvietė jį skaityti, gilintis. Taip pat patarė skaityti psalmes, prilygindamas geriausiai maldai, kai dėkojame Dievui, kai prašome pagalbos.

Senjorai širdingai dėkingi kunigui Mindaugui Pukščiui, kuris suteikė labai daug žinių apie Šventąjį Raštą, atvėrė pažinimo kelius.

Kunigas Robertas Pukenis vėl senjorams padovanojo savo poezijos knygelių. Šį kartą – „Po žvaigždėtu dangum“. Kunigas rašo: „Kristaus meilė pažadino manyje poezijos ilgesį. Aš norėjau, kad nors vienas žodis būtų įtaigus, skrendantis, šventas, kad žodis būtų Lietuva“. Skaitėme jo eiles ir džiaugėmės tomis mintimis, kurios išsilieja posmais.

                                                     Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021