Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nepamirštamos popietės (2007-06-03)

Paskelbta: 2007-06-04


Birželio 3 d. bažnyčios konferencijų salėje vyko tradicinė popietė, kurioje šįkart skambėjo muzika, žodžiai, skirti Tėčiui, buvo galima pasigrožėti Indrės Šataitės dailės paroda „Vis kita vakarienė“, žavėjusia kerinčiomis, paslaptimi dvelkiančiomis spalvomis.

Prieš susitikimą su aktore Rūta Staliliūnaite, solistu Mindaugu Jankausku ir akomponatore Lina Giedraityte, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei projekto organizatorius Egidijus Stancikas padėkojo projekte dalyvavusiems aktoriams, dailininkams, pastariesiems įteikė padėkos raštus.

Visi tylos minute pagerbė Laimono Noreikos atminimą.

Susirinkę tikintieji džiaugsmingai sutiko seniai lauktą mylimą aktorę Rūtą Staliliūnaitę, kaip visada žavią, kupiną energijos ir santūraus humoro.

Susitikimą ji pradėjo skaitydama D. Bruno Jaunesniojo išleistą knygutę „Tėvo išmintis“. Įžangoje D. Bruno rašo: „Po tėvo mirties tėvo kambaryje radom didžiulę dėžę batų, tarp kurių buvo gausu raštelių, kuriuose tėvas užrašinėjo išgirstas, nugirstas, perskaitytas arba tiesiog savo mintis“.

Aktorė iš visų knygutę sudarančių minčių skaitė tas, kurios susijusios su tėvu. Pavyzdžiui: „Kai man buvo 14 metų, koks nemokša atrodė man tėvas, o kai man suėjo 21 metai, nustebau, kiek daryt išmoko per tuos septynerius metus“ arba „Tėvas gamtos dovanotas bankininkas (prancūzų patarlė), arba „Nėra netinkamo laiko kilniam poelgiui“ ir t.t.

Po to skambėjo muzika. Jau buvau girdėjusi dainuojant Mindaugą Jankauską, bet išvydau pirmą kartą. Nustebau, kad toks jaunas, kuklus, lieknas vaikinas taip nuostabiai valdo galingą balsą – tai tikra Dievo davana.
Skambėjo lietuvių liaudies dainos, romansai, itališkos arijos.

Vėliau p. Rūta skaitė poeto Stasio Santaros knygos ištraukas: „Vaikų gegužis,“ Brolio sugrįžimai“, Roberto Keturakio „Tėvas“, „Šauksmas Tėvui“, Vytauto Lansbergio Jaunesniojo „Pokalbis su dukra“, „Kelionė link jūros“.
Skaitymus vėl vainikavo muzika. Šį kartą nejučiomis prisiminiau Virgilijų Noreiką, mat skambėjo „Tas rankų švelnumas“, „Santa Liucija“.

Po susitikimo tradiciškai E. Stancikas rankose laikė tris rožes. Viena – Rūtai Staliliūnaitei, antra – Linai Giedraitytei, o trečia Mindaugo mamai, kuri šią valandą didžiavosi savo sūnumi. „Kadangi visoms moterims neturiu žiedų, tai paprašysiu Mindaugo, kad visas apkaišytų alyvų šakomis“ – Egidijus nuotaikingai paprašė Mindaugo sudainuoti „Alyvų šakas“. Sužavėti klausytojai atsistoję dėkojo plojimais. Egidijus paragino aktorę Rūtą Staliliūnaitę susitikimą užbaigti karališkomis Vytauto Mačernio eilėmis „Aš pažinau karalių tavyje“.

Neišdildomą įspūdį ir prisiminimą palieka tokie pasibuvimai su kūrybiškos sielos žmonėmis. 

                                                                          Birutė VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021