Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje – diakonas Petras Mackevičius (2009-06-30)

Paskelbta: 2009-06-30

 

 

Birželio 29 d., švenčiant šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje diakonais įšventinti trys Kauno kunigų seminarijos klierikai Gytis Stumbras, Tomas Trečiokas ir Petras Mackevičius. Naujieji diakonai, po įšventinimo apeigų buvo pasveikinti plojimais, o vėliau patarnavo šv. Mišių liturgijoje.

Po šv. Mišių kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pasirašytą dekretą, kuriame skelbiama, kad diakonas Petras Mackevičius sielovadiniai praktikai paskirtas į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją.

                                                                                      Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021