Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. M. Marijos statula iš Fatimos parapijoje (2009-08-28)

Paskelbta: 2009-09-08

 

Rugpjūčio 28 d. 17.30 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje jau šeštą kartą apsilankė Dievo Motinos statula iš Fatimos.
Ją pasitikti susirinko nemažas būrys tikinčiųjų. Daugelis džiaugsmingai sutiko svečių pažįstamus veidus, nes kai kurie jau keletą metų lankosi pas mus.

Tradiciškai svečiai pašlovino Motiną Mariją. Parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius vadovavo Švč. M. Marijos litanijos giedojimui .Jis taip pat vadovavo ir šv. Mišioms.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo apie Švč. M. Marijos kilnumą, nuolankumą ir besąlygišką meilę bei pasitikėjimą Dievu.

Po šv. Mišių žmonės neskubėjo skirstytis namo, dar ilgai meldėsi, patikėdami Marijai savo rūpesčius, skausmą, turėdami viltį, kad ji užtars pas Viešpatį.

                                                                               Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021