Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Teresėlės relikvijos – Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2007-06-25)

Paskelbta: 2007-06-26

Birželio 25 d. šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Kristaus Prisikėlimo parapiją. Jas atlydėjo iškilminga procesiją, kuriai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, procesijoje dalyvavo vyskupas Jonas Preikšas, svečias-vyskupas Guy Gaucher OSD, arkivyskupijos kunigai, vienuolės, gausus būrys tikinčiųjų.

Procesiją pasitiko abiejose Žemaičių gatvės pusėse išsirikiavę parapijos tikintieji su rožėmis rankose. Relikvijorių nešė kariai, kuris buvo pastatytas bažnyčioje ant papuoštos pakylos, prieš baltomis rožėmis išpuoštą presbiteriją.

Didžiuliai plakatai, iš kurių žvelgė šv. Teresėlė su meile, švelnia šypsena, užpildė bažnyčios erdvę.
Arkivyskupas pasakė trumpą pašlovinimo maldą.

Tikintieji skubėjo prie relikvijoriaus, glaudė rožės žiedą, nekantravo jį paliesti, pabūti artumoje su „‚Mažojo kelio“ viešnia.

18 val. šv. Mišias aukojo atvykę vyskupai, kunigai-svečiai, parapijos klebonas. Mišioms vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.

Po šv. Mišių, kai susirinkusieji pagarbino relikvijas, prasidėjo katechezė. Po jos vigilija, kurią pravedė vienuolės, giedodamos psalmes ir  giesmes pagal šv. Teresėlės žodžius, jaudinančiai skaitydamos Šv. Rašto ištraukas.

 Šventosios pažadas po mirties siųsti iš dangaus malonių lietų laukia mūsų...

                                                                           Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021