Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Atsisveikinome (2010-01-20)

Paskelbta: 2010-02-03

 

Daug kartų rinkosi į popietes pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai. Daug valandų praleidome kartu, gilindamiesi į Šventąjį Raštą, į tautos istoriją, švęsdami religines ir tautines šventes, pasidalindami patirtimi, pasidžiaugdami vieni kitais.
Tačiau prabėgusi savaitė Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviams buvo paženklinta netektimi. Staiga iškeliavo Anapilin Aldona Prapiestienė, kuri nuo pat pirmųjų susibūrimo dienų buvo mūsų tarpe. Ji visuomet buvo besišypsanti, miela, įdomi pašnekovė ir išmokė mus ne vieną dainą. Ji lankydavosi ir sekmadieniniuose renginiuose, turėjo dar daug planų, regis, jos nenuvargino dešimtmečius trukęs gydytojos darbas. Deja, širdis pavargo...

Didelis būrys senjorų nuvyko į laidojimo namus atsisveikinti su a.a.Aldona, pareiškė užuojautą jos artimiesiems. Trečiadienio popietę susirinkę konferencijų salėje sukalbėjome už ją maldą, pagerbėme tylos minute, o vakare užsakėme už a.a. senjorę Aldoną šv.Mišias ir jose dalyvavome.

Dar tą patį trečiadienio vakarą pasiekė kita žinia, kad netekome dar vieno senjoro – Antano Pšibarausko, kuris dvejus metus lankėsi mūsų susibūrimuose. Tik nuo rudens dėl pablogėjusios sveikatos nebegalėjo ateiti. A.a. Antanas buvo vyriausias senjoras – 91 metų, bet labai aktyviai dalyvaudavo popietėse, iš jo girdėjome daug pasakojimų, dainų, įdomių prisiminimų, nes visą gyvenimą dirbo bibliotekininku ir buvo kaip vaikščiojanti enciklopedija. Ketvirtadienį, sausio 21-ąją, būrys senjorų atsisveikino su a.a. Antanu, pareiškė užuojautą jo žmonai ir pakvietėme ją dalyvauti mūsų sambūryje. Užsakėme šv. Mišias už a.a. Antaną.

                                                                  Rita Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021