Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingas Vasario 16-osios paminėjimas Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2010-02-16)

Paskelbta: 2010-02-20

 

Paminėti Vasario 16-osios į Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią susirinko nemažas studentų būrys su vėliavomis, atstovaujančių tam tikras organizacijas, Kauno m. savivaldybės atstovai, svečiai ir tikintieji.

Prie altoriaus aukoti šv. Mišių atėjo apie 20 Kauno arkivyskupijos dvasiškių. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Homiliją arkivyskupas pradėjo apaštalo Pauliaus žodžiais: „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkime tvirtai ir nesiduokime vėl įjunkomi į vergystės jungą!”(Gal 5,1). Ir toliau tęsė, kad šiandien mes susirinkime padėkoti Viešpačiui už didelę dovaną – prieš 92 metus susigrąžinusią laisvę ir atkurtą nepriklausomą Lietuvą.

Laisvė yra ne tik Dievo dovana, bet ir kiekvieno žmogaus kvietimas kurti laisvą žmogaus kilnumo vertą gyvenimą. Tai kvietimas į atsakingą laisvę. Pamatiniai laisvės akmenys yra tiesa, teisingumas ir meilė. Jei kas nors išklibina nors vieną iš šių akmenų, laisvės rūmas pradeda aižėti ir byrėti.


Baigdamas arkivyskupas kvietė nedejuoti, dirbti, kad Lietuva pradėtų keistis į gera. „Nesileiskime įveikiami pesimizmo, tarsi blogis galėtų būti stipresnis už Dievo vaikus. Juk mes esame Jėzaus Kristaus išvaduoti ir pašaukti į laisvę“, - baigė homiliją arkivyskupas.

Vakare 18.00 val. šv. Mišioms už Lietuvą vadovavo kun. Juozas Gražulis, konselebravo klebonas mons. Vytautas .Grigaravičius, kuris homilijoje kvietė pasidžiaugti tuo, kad mūsų tauta yra palaiminta, nes jai teko patirti ne vieną stebuklą. Todėl mes turime nuolat dėkoti Dievui už Jo malones, kurias patiria mūsų tauta ir prašyti, kad Jo šviesa nušviestų tikrosios laisvės kelią per nuodėmių ir klaidų tamsos labirintus.

Po šv. Mišių vyko tradicinis (aštuntasis) mišraus choro „Leliumai“ koncertas, kurio organizatoriai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir Vytas Bancevičius.
                                                             

                                                                           B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021