Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Esame ainiai tų, kurie nebijojo..." (2010-03-10)

Paskelbta: 2010-03-16

 

Kovo 10 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos  katalikių moterų sambūris ir Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros” padalinyje įsikūręs bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra”, vadovaujama pirmininkės Reginos Markevičienės, pakvietė žaliakalniečius į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ies metų minėjimą „Esame ainiai tų, kurie nebijojo“.

Renginys įvyko Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje. Visų norinčių salė nesutalpino, renginyje dalyvavo ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai iš Kauno m. savivaldybės, Žaliakalnio seniūnijos ir kitų parapijų.

Susitikime dalyvavo režisierius, rašytojas, poetas, dainų autorius ir atlikėjas Vytautas V. Landsbergis (jaunesnysis). Jis atliko partizanines balades, savo kūrybos ir liaudies dainas, pritariant gitarai. Renginį vedė Eglė Vindašienė.

Taip pat buvo pristatyta Vytauto V. Landsbergio ir Ramunės Landsbergienės kompaktinė plokštelė „Trylika brolių“, kurią įrašinėjant talkino kompozitorius Raimondas Rašpoliauskas.

Plokštelėje „Trylika brolių“ atsispindi Lietuvos partizanų pasiaukojanti kova už Lietuvos laisvę pokario metais. Partizaniško pasiaukojimo dvasia jaučiama ir autorinėse V. V. Landsbergio baladėse, sukurtose pagal A. Nykos-Niliūno, V.Bložės poeziją ir pagal paties autoriaus eiles.

Po plokštelės pristatymo buvo rodomas režisieriaus V. V. Landsbergio filmas „Nuo pasaulio stogo“ apie tibetiečių pabėgėlių stovyklą, jų kovą už laisvę.

                                                           A. Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021