Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutaikinimo pamaldos prie kryžiaus (2010-03-18)

Paskelbta: 2010-03-19

Kovo 18 d. 18.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje įvyko Susitaikinimo pamaldos prie Kryžiaus.
Presbiterijoje stovėjo papuoštas kryžius, prie kurio degė žvakutės, jaunimas įsitaisė netoliese altoriaus: kas sėdėjo, kas klūpėjo. Prie altoriaus atėjo kan. R. Plukenis, kun. V. Kudirka ir kun. V. Vaitkus.

Po žodžio liturgijos vikaras kun. V. Kudirka homiliją pradėjo klausimu: „Susitaikinimo pamaldos – su kuo čia reikia taikytis? Juk ne aš turiu taikytis, o su manimi turėtų taikytis?!” Ir toliau paaiškino, kad dažnai reikia taikytis su pačiu savimi, priimti save tokį, koks esu. Taip pat reikia susitaikyti su Dievu, o tai padaryti gali tikintis žmogus. Kodėl? Todėl, kad yra Dievo įsakymai, kuriems nusižengia tikintis žmogus.

Susitaikyti su Dievu galima per nuoširdžią išpažintį. Kitas žingsnis, susitaikius su savimi, atsiprašius Dievo, yra susitaikymas su kitais. Stenkimės kitame žmoguje pirmiausia įžvelgti gerąsias puses, o ne priešingai, kaip dažnai būna. Taigi susitaikymas, tai neprieštaraujam sau, Dievui, išklausome kito nuomonę. Per šias pamaldas vikaras pakvietė pažvelgti į save, į santykį su Dievu ir santykį su kitais.

Po to kunigas V. Kudirka perskaitė klausimus skirtus sąžinės ištyrimui ir pakvietė ateiti išpažinties.
Kai kryžius buvo padėtas prie altoriaus kai kas meldėsi priglaudęs galvą prie kryžiaus, kai kas ėjo prie klausyklų, kur užsibūdavo ilgesnį laiką.

Jaunimas pritariant gitarai giesmėmis šlovino Viešpatį. Šviesos užgesintos... Tik žvakių šviesa apšviečia altorių, kryžių ir giesmių gaidas...Tokioje minorinėje aplinkoje lengva mąstyti apie egzistenciją, Dievą, savo asmeninį santykį su Juo, su kitais, kurie yra arti ir toli nuo tavęs.

                                                                        B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021