Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Šv. Velykos (2010-04-07)

Paskelbta: 2010-04-14

 

Aleliuja...Aleliuja...Aleliuja... Suskambėjo Prisikėlimo varpai ir atliepė kiekvieno kataliko širdyje. Todėl senjorai balandžio 7-osios popietę paskyrė gražiausiai metų šventei paminėti. Jau trečią kartą pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ susirinko prie velykinio stalo. Kiekvienas atsinešė vaišių ir po margutį. Stalą puokštėmis papuošė Bronė Sabaliauskienė, Genovaitė Morkūnienė.

Bendra malda pradėjome Šv.Velykoms skirtą popietę. Joje apsilankęs klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasveikino senjorus su prasminga švente, pasidžiaugė gausiu senjorų būriu. Taip pat priminė Prisikėlimo esmę bei kvietė nepamiršti krikščioniškos pareigos žemėje ir atlikti kuo daugiau gerų darbų. Kaip jis sakė: „Kristus padarė atpirkimą , o Dievas kiekvienam parodys gailestingumą“.

Išrinkome gražiausią ir stipriausią margutį, o jų autorius apdovanojome gėlių žiedais. Išgirdome eilių, skirtų Prisikėlimo šventei, prisiminimų, įspūdžių. Buvo šventiška nuotaika, kai tarsi šeima pasidžiaugėme sulaukę Prisikėlimo. Žinoma, pasivaišinome. Ir visai nesvarbu, kas tos vaišės labai kuklios, bet juk mes pasidalinome ir visiems pakako. Ir pajuokavome, ir padainavome. Ir pasimiršo bėdos, ir rūpesčiai nublanko. Juk „Aleliuja“ ne tik senjorų lūpose suskambėjo, bet pasibeldė ir į širdis.

                                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021