Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Gyvenimas kaip graži kelionė (2010-06-09)

Paskelbta: 2010-06-21

 

Taip pavadino savo naująją programą aktorė Virginija Kochanskytė. Ji tūkstančiams klausytojų yra padovanojusi daug poezijos projektų ir kiekvieną kartą ji žavi savo talentu. Labai apsidžiaugiau, kai visų mylima aktorė sutiko atvykti į mūsų pagyvenusių žmonių sambūrio popietę ir padovanoti naujausią savo programą „Gyvenimas kaip graži kelionė“.

Tai buvo gilus ir prasmingas monospektaklis, atskleidęs žmogaus gyvenimo spalvas nuo pat vaikystės. Aktorė Virginija Kochanskytė gyvenimo prasmę, jo grožį skleidė Aldonos Puišytės, Birutės Baltrušaitytės, Henriko Radausko, Onės Baliukonės, Antano Jonyno, Salomėjos Nėries, Kazio Bradūno, Adomo Mickevičiaus, Vytauto Mačernio ir kitų poetų eilėmis. Klausėme ir gėrėjomės: koks gražus tas gyvenimas Dievo duotas, jeigu gebi juo džiaugtis ir mylėti, viltis ir tikėti.

Atsisveikindama Virginija Kochanskytė palinkėjo senjorams džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, kiekviena valandėle ir dalintis viskuo su kitais. Senjorai karštais plojimais ir gėlėmis dėkojo aktorei Virginijai, laukdami naujų susitikimų.

                                                                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021