Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

IV Advento sekmadienis, B (Lk 1, 39-45) (2021-12-19)

Klebonas mons. V. Grigaravičius

 

 Ši ketvirtoji Advento savaitė, likus vos savaitei iki Šv. Kalėdų, kviečia džiaugtis kartu su Marija ir Elzbieta. Paskelbus angelui Įsikūnijimo žinią, Marija skubiai iškeliauja iš Nazareto į Judėjos kalnyno miestą, maždaug 150 km. atstumu. Tam tikra prasme Jėzui tai yra pirmoji misijų kelionė, atlikta jo motinos dėka. Čia prasideda didžioji kelionė, apimanti visą Luko evangeliją ir Apaštalų darbų knygą. Dievo žodis keliauja iš dangaus į žemę, iš Nazareto į Jeruzalę, iš Jeruzalės į Judėją ir iki pat pasaulio pakraščių.

Šiandien dalyvaujame nuostabiame dviejų moterų susitikime. Abi moterys patyrė Dievo malonę. Jos stebuklingu būdu savo įsčiose patyrė prasidėjimą ir dabar laukiasi. Elzbieta buvo nevaisinga ir taip sulaukė senatvės. Anais laikais moteriai tai buvo pažeminimas, nes vyravo nuostata, jog nevaisingumas yra Dievo bausmė už nuodėmes. Tuo tarpu Marija buvo jaunutė mergaitė, dar intymiai negyveno su vyru, nors buvo susižadėjusi su Juozapu. Ir štai dabar jų laukia motinystė. Abi jos savo vaikus priima kaip Dievo dovaną, jų prasidėjime atpažįsta ypatingą Dievo veikimą. Ir štai mes esame šio šilto, džiaugsmingo susitikimo liudininkai. Elzbieta, pradžiugusi Šventąja Dvasia, sveikindama Mariją, išsako palaiminimą: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“(Lk 1, 42). Ji jaučiasi pagerbta Marijos apsilankymo: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ (Lk 1, 43). Turint omeny, kad Elzbieta yra vyresnė ir kunigo žmona, o Marija neturi jokio socialinio rango ir yra daug jaunesnė už ją, toks pagerbimas netikėtas ir pamokantis.

Pirmiausia Elzbieta įvardija Marijos įsčiose esantį kūdikį vienu pagrindinių mesijinių Jėzaus titulų. Antra, Mariją ji pavadino Viešpaties Motina. Šį titulą Marijai patvirtino Efezo Susirinkimas 431 metais. Marija yra Dievo Motina ne tik todėl, kad nešiojo savo įsčiose Dievo Sūnų, bet ir todėl, kad tikėjimu Jį priėmė į savo širdį. Marija tapo Jėzaus motina, nes patikėjo Dievo žodžiu. Kai viena moteris iš minios, kreipdamasi į Jėzų, ją paskelbs palaiminta: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo ir krūtys, kurias žindai!“, Jėzus patikslins ir papildys šį palaiminimą: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ (Lk 11, 27–28).

Būtent tikėjimu Dievo žodžiu prasideda Izraelio išganymo istorija. Abraomas su nevaisinga žmona iškeliauja į nežinomą kraštą tik todėl, kad jį kviečia Dievas ir jam pažada palikuonių: „Eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu“ (Pr12, 1–2). Taip pat pasaulio išganymo istorija prasideda tikėjimu. Marija patikėjusi Viešpaties angelo žodžiais, ištarė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38).

Todėl pirmasis palaiminimas Evangelijoje yra skirtas Marijos tikėjimo išaukštinimui: „Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“(Lk 1, 45). Tikėjimas – viena svarbiausių dorybių, kuri lydėjo Mariją visoje jos kelionėje: nuo Įsikūnijimo iki Golgotos. Todėl Marija yra mūsų, tikėjimo kovą kovojančių piligrimų, kelyje. Mūsų tikėjimo kelionė prasideda krikštu, kuris leidžia Dievą vadinti Tėvu, tęsiasi per visą žemiškąjį gyvenimą ir baigiasi išėjimu per mirtį į amžinąjį gyvenimą. Mieli broliai ir seserys, ką tik girdėtas palaiminimas Marijai, skirtas ir mums. Kuomet ištariame „taip“ Dievui, Jo valiai, kuomet pasiryžtame nešti Dievo Žodį, palaimą savo aplinkai, visai žemei.

Šiandien mes esame pakviesti į misiją, leistis į piligrimystę, kurioje patirtume bendrystę, kad liudytume savo tikėjimą ir įsiklausytume į kitą. Šios dienos Evangelijoje susitinka ne tik dvi moterys, bet susitinka Dievas ir žmogus, Mesijas ir Jo skelbėjas.

Šiandien mes taip pat kviečiami susitikimams: asmeniškam susitikimui su Jėzumi ir žmonėmis, kuriems turime parodyti kelią pas Jėzų ir būdą Jį sutikti. Popiežius Pranciškus kviečia nuolat kreiptis į Šventąją Dvasią, prašyti jos išminties, įžvalgų, kurios padėtų atpažinti Dievo valią apie tai, ką turime kalbėti ir kaip turime skelbti Evangeliją. Kartu su meile ir dėkingumu žvelkime į Švč. Mergelę Mariją. Neįmanoma pilnai išgyventi Kalėdų slėpinio be Marijos. Kūdikėlis Jėzus nenukrito iš dangaus, bet gimė iš Marijos. Todėl baigiantis adventui Bažnyčia kviečia žvelgti į ją, mokytis iš jos nuolankumo, ištikimybės ir meilės Dievui. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021