Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos AKTAS

 

 

Tautos šventovės – Prisikėlimo bažnyčios
KONSEKRACIJA
2004 12 26

Dvidešimt septintaisiais popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato metais, 2004 metų gruodžio 26 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dalyvaujant Lietuvos vyskupams, Lietuvos Respublikos Prezidentui ir kitiems valstybės valdžios atstovams, nustatytomis apeigomis pakonsekravo
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčią Kaune,
kaip dėkingumo Dievui už tautos atgautą laisvę simbolį. Drauge ši bažnyčia yra vilties, kad Dievas savo malone lydės lietuvių tautą, išraiška


 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021