Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Atstatymui gautos ir panaudotos lėšos

Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti gautos lėšos 1989–2009 m. (litais, suapvalinta)

METAIŽmonių aukosValsty-
bės parama
ŽenklaiKauno ir kitos savival-
dybės
„Tele-
komo“ akcija
BENDRA SUMA
1989-1993 411 188 50 000 – 112 000 – 573 188
1994 417 697 – 44 169 – – 461 866
1995 376 888 – 89 194 – – 466 082
1996 324 087 – 58 379 – – 382 466
1997 322 226 1 000 000 32 119 – – 1 354 345
1998 338 496 1 200 000 30 609 8 000 – 1 577 105
1999 211 928 – 21 324 – – 233 252
2000 284 222 1 000 000 29 104 – – 1 313 326
2001 597 574 500 000 20 048 50 000 57 980 1 225 602
2002 340 906 – 28 171 50 000 48 559 467 636
2003 1 056 472 1 000 000 24 845 0 22 623 2 103 940
2004 393 872 300 000 15 963 4 300 000 4 863 5 014 698
2005 971 200 4 300 000 24 490 400 000 24 946 5 720 636
2006 242 076 2 000 000 4 193 1 000 000 0 3 246 269
2007 121 750 – – – – 121 750
2008 12 224 – – – – 12 224
2009 16 918 – – – – 16 918

Atstatymui išleistos lėšos 1989–2006 m.

METAIAtlikta darbų (litais, suapvalinta)
1989-1993 338 775
1994 169 353
1995 977 295
1996 279 411
1997 1 460 867
1998 1 613 946
1999 447 362
2000 1 157 774
2001 1 429 360
2002 21 498
2003 1 975 970
2004 5 099 984
2005 5 436 175
2006 3 382 639
2007 1623
Iš viso išlaidų 23 792 032

Po pilnos renovacijos pastatas teisiškai registruotas VĮ Registrų centre.

Remiantis VšĮ „Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos“ pirmininko mons. Vytauto Grigaravičiaus įsakymu Nr. 22, 2007-06-29 d. sudaryta komisija ir pastatas, ilgalaikis turtas bei kitas turtas perduotas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos žinion (viso: 18 398 818,00 Lt).

Šiuo metu geros valios žmonės aukoja Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios teritorijos tvarkymui.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021