Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2011 metais

2011 m. gruodžio 26 d. minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-ąsias konsekravimo metines, Pastoracinės tarybos nutarimu (2011 11 29 d., protokolo nr. 5) padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti šie parapijai nusipelnę asmenys:

  • Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos bendruomenė už ženklią finansinę paramą Kauno arkivyskupijos Carito sriubos valgyklai.

  • Bažnyčios Sumos choro seniūnė Janina Liaugaudienė už nuopelnus aktyviai ir kūrybingai dalyvaujant parapijos gyvenime.

  • Janina Liaugaudienė

     

  • Parapijos Carito vedėja Danutė Ševeliovienė už ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą ir aktyvų dalyvavimą karitatyvinėje bendruomenės veikloje.

  • Danutė Ševeliovienė
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021