Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2012 metais

2012 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklas įteiktas


Pastoracinės tarybos narys Gintautas PAULAUSKAS

Pastoracinės tarybos nariui Gintautui Paulauskui – už nuopelnus dalyvaujant parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiant socialines ir pastoracines parapijos problemas.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021