Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. dr. Oskaras Petras Volskis
Gimė 1974 m. gruodžio 1 d. Utenoje. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1994-1998 studijavo Lenkijoje. 2002 m. rugpjūčio 24 d. šv. apaštalo ir kankinio Baltramiejaus šventėje įšventintas į kunigus. 2003 m. įkūrė ir 7 metus vadovavo Marijos radijo stočiai. 2002-2005 m. Šilainių Šventosios Dvasios vikaras. 2006-2010 Kauno arkikatedros bazilikos rezidentas. 2010-2013 Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonas. 2013-2019 Norvegijos lietuvių ir lenkų kapelionas. 2019-2021 Kauno Šančių parapijos vikaras. 2021-2023 mokslinė-akademinė veikla Lenkijos kard. S. Višinskio vardo universitete Varšuvoje. 2023 m. birželio 24 d. paskirtas Butkiškių ir Juodaičių parapijų administratoriumi su klebono teisėmis bei pareigomis, taip pat Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. Yra teologijos mokslų daktaras, specializuojasi pastoracinės teologijos, socialinių komunikacijos priemonių, migrantų sielovados ir ekologijos srityse.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021