Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Altarista kun. Virginijus LENKTAITIS

Kun. Virginijus LENKTAITIS
    Gim. 1956 07 07
    Kun. 1980 06 01
    Parapijoje nuo 2013 01 10

Gimė Kauno mieste, anksti netekus tėvelių, augo motinos brolio šeimos globoje.

1974 m. baigęs Tauragės IV vidurinę mokyklą dirbo „Laisvės“ fabrike Kretingoje, tarnavo privalomoje sovietinėje armijoje.

1975 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią ir baigė 1980 m. "cum laude" (su pagyrimu).

1980 06 01  - Kunigystės šventimai.

1980 m. paskirtas vikaru Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje.

1981 m. paskirtas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros vartų Gailestingumo Motinos koplyčios vikaru, po kelių mėnesių paskirtas Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru.

1983 m. paskirtas Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaru. Tais pačiais metais skiriamas Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru.

1984 m. - Šančių Šv. Jėzaus Širdies parapijos vikaras.

1986 m. skiriamas Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebonu.

1997 m. - Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos klebonas, Raseinių dekanato dekanas, Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos narys, Šiluvos parapijos Carito direktorius.

2002 m. - Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

2013 01 10 skiriamas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista.

Kunigas Virginijus Lenktaitis ne kartą dalyvavo tarptautiniuose kunigų susitikimuose, organizuojamose Vatikano, Šv. Tėvo: 1996 m. Fatimoje (Portugalija);1998 m. Guadalupėje (Meksika);1999 m. Nazarete, Betliejuje, Jeruzalėje (Šv. Žemė);2000 m. Romoje (Italija).

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015