Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. dr. O. P. Volskis
Vikaras,

1974 m. gruodžio 1 d. gimė Utenoje.
2002 m. vasario 15 d. įšventintas diakonu. 
2002 m. rugpjūčio 24 d. įšventintas į kunigus. 
2003 m. įkūrė ir 7 metus vadovavo Marijos radijo stočiai. 
2002-2005 m. Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vikaras.
2005-2006 m. šv. Antano Paduviečio parapijos Kaune nominalus rezidentas.
2006-2010 Kauno arkikatedros bazilikos rezidentas. 
2010-2013 Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonas. 
2013-2019 Migrantų kapelionas Oslo ir Trondheim vyskupijose, Norvegijoje. 
2019-2021 Kauno Šančių parapijos vikaras ir lygiagrečiai studijos Lenkijoje. 
2021-2023 mokslinė-akademinė veikla Varšuvoje. 
2023 m. birželio 24 d. - Butkiškės (Raseinių raj.) ir Juodaičių (Jurbarko raj.) parapijų administratorius, lygiagrečiai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras. 
Yra teologijos mokslų daktaras, specializuojasi praktinės-taikomosios teologijos, socialinių komunikacijos priemonių, migrantų sielovados ir Bažnyčios ekologinio mokymo srityse. 

juodaiciai.butkiske@gmail.com
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021