Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Biblijos paroda

Paskelbta: 2010-08-20

 

Lietuvos Biblijos draugijos  tikslas – Šventojo Rašto bei kitos literatūros vertimas, redagavimas, leidimas ir platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

 

 

 

 

 

Šventasis Raštas, arba Biblija, susideda iš dviejų pagrindinių dalių: Senojo Testamento ir Naujojo Testamento.

„Testamentas“ čia reiškia šventą Sutartį tarp Dievo ir žmonijos, užtikrinančią teisingus žmonių santykius su Kūrėju ir Jo Kūriniais, taip pat sveikus žmonių tarpusavio santykius. (plg. Lietuvos Biblijos draugija lankstinuką ).

Paroda „Biblija istorijoje ir šiandien“ lankytojus supažindina su Šventojo Rašto istorija, vertimais, o paroda „Pranašas Jona“ – pranašo Jonos neklusnumo ir atsivertimo istoriją perteikia 7 m. ilgio didžuvės maketas ir video filmukas.

Biblijos draugija yra išleidusi kompaktinę plokštelę „Žaisk ir pažink Bibliją“, spalvinimo knygelę vaikams ir jų tėveliams „Aplink mus Dievo pasaulis“, Biblijos pasakojimai vaikams.

                                                                                   Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021