Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų dėmesiui!

Paskelbta: 2010-09-14

 

Parapijos klebono iniciatyva mūsų parapijos tikintieji ir pasauliečiai kviečiami savo malda, dėmesiu bei visapusiška pagalba palaikyti bendruomenių dvasinius vadovus – kunigus. Malda augina bendrystę ir stiprina mūsų tarpusavio ryšius bei atveria širdį Dievui - visų gėrybių šaltiniui.

Kiekvieną penktadienį 17.30 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta pusvalandžio trukmės Švč. Sakramento adoracija už kunigus. Joje dalyvaujantys žmonės gieda ir meldžiasi už kunigus bei naujus pašaukimus, budi tyloje, giesmėmis pagarbina Dievą už kunigystės dovaną patikėtą Bažnyčiai.

Norintys įsijungti į Maldos už kunigus grup3 ir patys patirti gausių Dievo malonių, kviečiami kiekvieną penktadienį 17.30 val. atvykti į Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vykstančią Švč. Sakramento adoraciją.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021