Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Spalis – Rožinio mėnuo

Paskelbta: 2007-10-01
        Spalis – Rožinio mėnuo, kviečiantis šia sena ir garbinga malda skelbti Dievo įsikūnijimą ir apsigyvenimą tarp mūsų, Jo darbą, išlaisvinusį pasaulį ir žmogų.
         Palaimink, Dieve, mūsų rankas, laikančias Rožinį, uždirbančias duoną ir kuriančias gyvenimą. Mokyk būti laisvus, Kristaus išlaisvintus. (plg. kun. A. Kazlauskas „Artuma“ 2006 m. spalis)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021