Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 9 d. (trečiadienį) – Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2011-03-03
Gavėnia mus veda į Velykų iškilmę. Apmąstome ir ruošiamės džiugiai švęsti didįjį mūsų išganymo ir naujo gyvenimo su Kristumi slėpinį. Šį naująjį gyvenimą kiekvienas esame gavę krikšto akimirką. Nieks savo jėgomis negali sau pelnyti amžinybės. Tik Dievo Gailestingumas, kuris naikina pasaulio nuodėmę, gali ją mums suteikti. Tad ir krikštas nėra iš praeities paveldėtas ritualas, bet yra gyvas susitikimas su Kristumi, kuris nulemia kiekvieno pakrikštytojo likimą, apdovanoja naujuoju gyvenimu ir jį palaiko savąja malone. (Iš popiežiaus Benedikto XVI žinios šių metų gavėniai)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021