Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų iškilmė

Paskelbta: 2007-10-19

Šv. Mišios  aukojamos sekmadienio tvarka.

16 val. bus giedamas Rožinis už mirusius.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021