Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 12 d. (sekmadienį) – Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2011-06-06
11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovaus Vilkijos šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Virgilijus Dudonis
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021