Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės

Paskelbta: 2007-10-19

 Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

14.00 val. Eigulių kapinėse organizuojama maldavimų procesija už mirusius, kuri prasidės  nuo centrinių kapinių vartų.

16.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje bus giedamas Rožinis už mirusius.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021