Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

A.†A. TOMAS ŽEMAITIS (1974 05 30 - 2011 08 14)

Paskelbta: 2011-08-16

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos metodinio centro vadovas, "Saulės" gimnazijos tikybos  vyr. mokytojas, VDU bažnytinės teisės licenciatas.

Rugpjūčio 17 d. 12.00 val. atsisveikinimo šv. Mišios Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021