Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 14 d. (penktadienį) 18 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Paskelbta: 2007-11-05

 

Sutvirtinimas – religinės brandos sakramentas. Jis būtinas Krikšto malonei atbaigti. Juo gaunama malonių, reikalingų tikėjimą išpažinti, ginti ir skleisti.
              Sutvirtinimas pagilina ir padidina Krikšto malonę: tvirčiau susivienijame su Kristumi; pagausinamos Šventosios Dvasios dovanos, kad taptume tvirti Kristaus liudytojai.
              Sutvirtinimą teikia vyskupas. Sutvirtinamasis pasirenka sau Šventojo Globėjo vardą.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021