Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SVEIKINAME!

Paskelbta: 2011-12-12

 

D.G. Alt. jubil. kun. Vaclovai Aleksandravičiau,

Viešpats padovanoja Žmogui gyvenimą ir pašaukimą, kuriuo sekdamas Jis vykdo Dievo valią...

Jums Viešpats skyrė ypatingą misiją – skelbti ir liudyti Kristų...

Garbingojo 95-jo Jubiliejaus, Kunigystės 69-rių metų bei 30-ies metų Kristaus Prisikėlimo parapijoje proga nuoširdžiai sveikiname Jus, prašome Dievo palaimos ir  linkime  stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021