Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Palaimingų Šv. Kalėdų ir turiningų 2012-ųjų Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų!

Paskelbta: 2011-12-23

„Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“ (Lk 2,15)

Dar vieni metai užverčia paskutiniuosius kalendoriaus lapus, dar vienos Šv. Kalėdos kviečia priimti Dievo dovanų pilnatvę – mylimąjį Tėvo Sūnų, kuris atneša ramybę ir viltį.

Iš visos širdies kviečiu – būkite gyvenime ir artimiesiems atspindys Betliejaus žvaigždės, rodančios kelią į Jėzaus širdį.

Linkiu prasmingų, palaimingų Šv. Kalėdų ir turiningų 2012-ųjų Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų.

Su meile, mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021