Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

KILNOJAMOS ŠVENTĖS 2012-2013 LITURGINIAIS METAIS

Paskelbta: 2012-01-06

Vasario mėn. 22 d. - Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką.
Balandžio mėn. 8 d. - Velykos, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas.
Gegužės mėn. 20 d. - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimas į dangų.
Gegužės mėn. 27 d. – Sekminės.
Birželio mėn. 10 d. – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.
Gruodžio mėn. 2 d.- pirmasis Advento sekmadienis.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021