Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 2-oji – Advento pradžia

Paskelbta: 2007-11-28

 

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir, jo rankos vedamiems, pasiekti Dangaus karalystę...  (Kun. A. Kazlauskas „Artuma“ Nr. 12)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021