Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 25-oji – Kristaus Gimimo iškilmė

Paskelbta: 2007-12-05

Gruodžio 25 d., pirmąją šv. Kalėdų dieną, šv. Mišios aukojamos: 8.00; 9.30; 11.00 ir 18.00 val.;
Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 12.00 ir 18.00 val.

2007 m. gruodžio 26 d. 12 val. iškilmingomis šv. Mišiomis Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia minės 3-ąsias atšventinimo metines. Šv. Mišių metu giedos Kauno Sakralinės muzikos mokyklos chorai.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015