Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SVEIKINAME!

Paskelbta: 2012-07-07

"Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį, ir pasakė: „Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu“ (plg. Pr 1,27;2,24).

Nuoširdžiai sveikiname Kristaus Prisikėlimo bažnyčios zakristijoną Imantą Mieliulį ir jo žmoną Zitą Andriukaitytę sukūrus šeimą ir Santuokos sakramento šventėje gavus Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI specialų Apaštališkąjį palaiminimą.

Tegul Jums gerasis Dievas atsiunčia angelą sargą, kuris saugotų ir neleistų užgesti Jūsų šeimos meilės židiniui, o Šventoji Dvasia nuolat teiktų išminties priimant teisingus sprendimus keliaujant klaidžiais šio žemiškojo gyvenimo takais.

Būkite ištikimi ir laimingi!

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021