Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 22 - 24 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2013-03-13
 

Kovo 22 d.,  penktadienį,

09.00 val.  Rekolekcijos moksleiviams (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje)

17.00 val. Himnas į Šventąją Dvasią. Kryžiaus  kelias (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje)

18. 00 val. Šv. Mišios, pamokslas                                        

Kovo  23 d., šeštadienį,

08.00 val. ir  9.00 val. Šv. Mišios, pamokslas (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

16.00 val. Konferencija, skirta Tikėjimo metams „Tikėjimo metų iššūkiai “. Prelegentas Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas t. m. dr. Gediminas Jankūnas (konferencijų salėje)

17.00 val. Švč. Sakramento adoracija

18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas

Kovo 24 d.,  sekmadienį,

Pamaldos sekmadienio  tvarka

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021