Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžioji savaitė (Kovo 29 - 30 d.)

Paskelbta: 2013-03-26

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį kunigai išpažinčių klauso:

07.00 - 09.00 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.4 ),

17.00 - 20.00 val. paminklinėje  Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b).

Did.  penktadienį  kunigai išpažinčių klauso paminklinėje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje: 

07.00-09.00 val. mons. V.Grigaravičius

09.00-11.00 val. kun. A. Akelaitis

11.00-13.00 val. kun. V. Lenktaitis

13.00-15.00 val. kun. T.Trečiokas

15.00-16.00 val. kun. V. Kudirka,

16.00-17.00 val. kan. dr. R. Pukenis , kun. N. Šmerauskas

17.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai 

Did. šeštadienį  kunigai išpažinčių klauso paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje: 

07.00-09.00 val. mons. V.Grigaravičius

09.00-11.00 val. kun. A. Akelaitis

11.00-13.00 val. kun. V. Lenktaitis

13.00-15.00 val. kun. T.Trečiokas

15.00-16.00 val. kun. V. Kudirka

16.00-17.00 val. kan. dr. R. Pukenis, kun. N. Šmerauskas

17.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai 

18.00 val. Did. ketvirtadienio Eucharistijos įsteigimo  pamaldoms vadovauja: Kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. N. Šmerauskas, kun. T. Trečiokas, kun. V. Kudirka, kan. R. Pukenis,  jub. kun. V. Aleksandravičius, (kun. A. Akelaitis sako pamokslą), kun. V. Lenktaitis

18.00 val. Did. penktadienio Kryžiaus pagerbimo  pamaldoms vadovauja: Kleb. mons. Vytautas Grigaravičius (mons. V.Grigaravičius sako pamokslą)

20.00 val. Did. šeštadienio Velyknakčio pamaldoms vadovauja: Kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. N. Šmerauskas, kun. T. Trečiokas, kun. V. Kudirka, kan. R. Pukenis,  jub. kun. V. Aleksandravičius, kun. A. Akelaitis, kun. V. Lenktaitis

                                                      Parapijos klebonas

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021