Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 7 d. - Dievo Gailestingumo sekmadienis

Paskelbta: 2013-03-30
Tai vienintelė diena metuose, kai atlikus išpažintį ir priėmus Šv. Komuniją,  ne tik atleidžiamos visos nuodėmės, bet ir panaikinamos visos bausmės. Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti iškilmėje. Nepraleiskite šios ypatingos progos susitaikyti su Dievu bei pasisemti Jo malonių gausybės
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021