Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą

Paskelbta: 2013-04-05


„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28).

Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiais Tikėjimo metais mes  esame kviečiami įsigilinti į svarbiausius mūsų tikėjimo slėpinius, į Bažnyčios sakramentų prasmę, atnaujinti bei sustiprinti savo tikėjimą Dievu.

Norint geriau pažinti Dievą, turime kartu su Jėzumi kalbėti apie Dievą, kartu su Jėzumi kreiptis į Dievą.

Vienas iš būdų šito pasiekti – adoruoti Jėzų Švč. Sakramente. Adoruojantis žmogus yra kaip Marija prie Viešpaties kojų sėdinti ir visiškai Jam atsidavusi. 

Ateikite kartu su savo šeimos nariais, artimaisiais, bendradarbiais, kaimynais, pabūkite bent vieną valandą su Kristumi, leiskitės paliečiami Jo širdies begalinės meilės ir gerumo.

Švč. Sakramento adoracija vyksta kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį,  nuo 9.00 iki 16.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4)

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legionasĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021