Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SVEIKINAME!

Paskelbta: 2013-04-10

Gerb. kun. Viktorai Brusokai,

Dievas paskyrė Jums gyvenimo kelią, kuriuo eidamas nešėte Gerąją Naujieną žmonėms ir, net labiausiai liūdinčioje širdyje, įžiebėte bent mažiausią tikėjimo kibirkštėlę, kuri suteikė vilties Išganingam gyvenimui.

Gerasis Viešpats telaimina Jus! Stiprios sveikatos Jums! 

50 metų Kunigystės proga nuoširdžiai  sveikina Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021