Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mons. Vytautas Grigaravičius švenčia auksinį gyvenimo jubiliejų (2013-08-04)

Paskelbta: 2013-08-02


DIDŽIAI GERBIAMAS MONSINJORE, MŪSŲ KLEBONE VYTAUTAI GRIGARAVIČIAU,

Stabtelėję prie laiko slenksčio, žyminčio iškilų Jūsų jubiliejų,

MATOME:
- įvairiapusę, vaisingą Jūsų pastoracinę veiklą Kristaus vynuogyne, paliečiančią kiekvieno su Jumis bendraujančiojo protą ir širdį;
- Paminklinę Tautos šventovę – Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, prikeltą savo paskirčiai ir plačiai apylinkei dieną ir naktį primenančią katalikiškos Lietuvos vertybes;
- sumanų vadovavimą Kauno dekanatui, visuomeninę veiklą Dievo šlovei.

JAUČIAME:
- tėvišką rūpestį nelaimingaisiais, nuskriaustaisiais, netekusiais vilties;
- Jūsų kunigiško gyvenimo šventumą;
- Jūsų maldos galią.

ŽAVIMĖS:
- Jūsų aktualiais pamokslais, uždegančiais Šventosios Dvasios galia;
- Jūsų energija ir išmintimi smulkiuose ir strateginiuose dalykuose;
- meilės ir tiesos darna Jūsų veikloje.

LINKIME:
- Dievo laiminamų tolimesnių Jūsų gyvenimo dienų;
- Šventosios Dvasios dovanų įvairiose gyvenimo įžvalgose;
- savo talentą ir gyvenimo patirtį panaudoti Bažnyčios labui. 

Pastoracinė taryba

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015