Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Skelbimai

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laikotarpiu (gruodžio 24 - 26 d.)

Paskelbta: 2013-12-20

Gruodžio 24 d. 22 val. Kūčių vakaro Piemenėlių Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.

Piemenėlių Mišiose giedos kvartetas, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Gruodžio 25 d., pirmąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val., paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje 9.30; 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val.,
paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 9.30; 12.00 ir 18.00 val.

12.00 val. minėsime paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 9-ąsias metines.

Šv. Mišiose giedos Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai: "Pastoralė", meno vadovė Nijolė Jautakienė ir „Giesmė", meno vad. Salvinija Jautakaitė - Hargreaves.


Po iškilmių už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai bus apdovanojami parapijos bendruomenės narys Danielius Eidukas ir pastoracinės tarybos narė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021