Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Džiugių Viešpaties Gimimo švenčių ir Jo palaimintų Naujųjų metų! (2013-12-23)

Paskelbta: 2013-12-23

      Kai suskambės švelnus Kalėdų varpelis ir Dangaus angelų balsai paskelbs: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2,11), pasinerkite į tylą, paruoškite širdį stebuklui, su pasitikėjimu ir meile priimkite šią žinią.
     Šv. Kalėdų rytą ir visus 2014-uosius metus tedžiugina Jus Kristaus atneštoji Geroji Naujiena – Dievas yra gyvas, mylintis, visada esantis šalia mūsų ir su mumis.
     Gyvenkite viltyje ir ramybėje!

 


Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas ir kunigai
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021