Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sausio 19 - 20 d. Nenutrūkstama 24 val. Švč. Sakramento adoracija Šeimų metų proga

Paskelbta: 2014-01-02


08.00 Šv. Mišios. Švč. Sakramento adoracijos pradžia
08.00-09.00 Malda, mąstymai, konferencija (mons. V. Grigaravičius)
08.00-10.00 Adoruoja tikybos mokytojai ir katechetai
10.00-11.00 Adoruoja parapijos Caritas
11.00-12.00 Adoruoja Jaunų šeimų ratelis
12.00-14.00 Adoruoja pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“
14.00-16.00 Adoruoja Šv. Rašto studijų grupė
15.00-16.00 Malda, mąstymai, konferencija (kun. T.Trečiokas)
16.00- 18.00 Adoruoja Šv. Rašto studijų grupė
18.00-20.00 Adoruoja parapijos jaunimo "Emanuel“grupė ir Marijos legionas
19.15-20.15 Malda, mąstymai, konferencija (kun. A. Akelaitis)
20.00-22.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė, Šiluvos Mergelės Marijos draugija ir Šv. Rašto studijų grupė
22.00-24.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė ir Šiluvos Mergelės Marijos draugija
24.00-02.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė ir Šiluvos Mergelės Marijos draugija
02.00-04.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė ir Šiluvos Mergelės Marijos draugija
04.00-06.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė ir Šiluvos Mergelės Marijos draugija
06.00-08.00 Adoruoja Šeimų bendruomenė ir Šiluvos Mergelės Marijos draugija. Adoracijos pabaiga
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021